• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube
Than gáo dừa lọc nước, lọc khí thải loại 1

Than gáo dừa lọc nước, lọc khí thải loại 1

Giá :Liên hệ
Công suất :
Chất liệu :
Khả năng xử lý :Nước giếng khoan, khí thải
Các vật liệu lọc cơ bản để biến nước giếng khoan thành sinh hoạt

Các vật liệu lọc cơ bản để biến nước giếng khoan thành sinh hoạt

Giá :Liên hệ
Công suất :
Chất liệu :
Khả năng xử lý :Lọc nước giếng
Hạt xốp lọc nước -hạt sifo giếng khoan

Hạt xốp lọc nước -hạt sifo giếng khoan

Giá :Liên hệ
Công suất :
Chất liệu :
Khả năng xử lý :Lọc nước giếng khoan
Thiết bị xử lý nước thải xi mạ Anot bề mặt

Thiết bị xử lý nước thải xi mạ Anot bề mặt

Giá :Liên hệ
Công suất :10M3/Ngày
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Mạ Kim Loại
Thiết bị xử lý nước thải xi mạ, bề mặt kim loại

Thiết bị xử lý nước thải xi mạ, bề mặt kim loại

Giá :Liên hệ
Công suất :150 M3/ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải Xi-Mạ
Thiết bị xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Thiết bị xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Giá :Liên hệ
Công suất :48 m3/ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải giết mổ
Thiết bị xử lý nước thải cho nhà máy dược phẩm

Thiết bị xử lý nước thải cho nhà máy dược phẩm

Giá :Liên hệ
Công suất :20m3/ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải dược
Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt khu du lịch

Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt khu du lịch

Giá :Liên hệ
Công suất :10m3/ ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải sinh hoạt
Thiết bị xử lý nước thải chăn nuôi

Thiết bị xử lý nước thải chăn nuôi

Giá :Liên hệ
Công suất :20 M3/ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải chăn nuôi
Xử lý nước thải phòng khám nha khoa

Xử lý nước thải phòng khám nha khoa

Giá :Liên hệ
Công suất :2 - 20 Ghế
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải Y Tế
Thiết bị xử lý nước thải trạm Y Tế phường

Thiết bị xử lý nước thải trạm Y Tế phường

Giá :Liên hệ
Công suất :Nhỏ
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Nước thải Y Tế
Xử lý nước thải Trạm Y tế Xã, Phường, Bệnh viện nhỏ

Xử lý nước thải Trạm Y tế Xã, Phường, Bệnh viện nhỏ

Giá :Liên hệ
Công suất :Liên hệ
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Nước thải Y Tế
Thiết bị lọc nước thải sinh hoạt nhà máy

Thiết bị lọc nước thải sinh hoạt nhà máy

Giá :Liên hệ
Công suất :30m3/ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải sinh hoạt
Hệ thống thiết bị xử lý nước thải công suất nhỏ

Hệ thống thiết bị xử lý nước thải công suất nhỏ

Giá :Liên hệ
Công suất :Nhỏ
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Trạm Y Tế
Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy jokaso

Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy jokaso

Giá :Liên hệ
Công suất :Liên hệ
Chất liệu :
Khả năng xử lý :Liên hệ