• 0983144283 - 0906128215
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Hệ thống thiết bị xử lý nước cứng, canxy vôi dành cho gia đình

Thiết bị làm mềm nước - xử lý nước cứng, canxy, vôi dành cho gia đình

Thiết bị làm mềm nước là thiết bị được sử dụng để loại bỏ các ion canxy, magie trong nước làm giảm độ cứng tổng trong nước. Đặc điểm chính của thiết bị này là có thể đo đếm được ngay tại hiện trường bằng thiết bị thử độ cứng chuyên dụng. Ngoài ra, bất kỳ thiết bị xử lý nước cứng vôi canxy mà sử dụng hạt làm mềm nước thì phải hoàn nguyên bằng muối hoàn nguyên.

Thiết bị làm mềm nước có 2 loại van được sử dụng là van tay (van 5 tác dụng) và van tự động (Auto)

Bộ lọc
Màu sắc
Kích thước
material
Giá sản phẩm
Giá: -
Lọc