• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Thiết bị xử lý nước thải xi mạ Anot bề mặt

Thiết bị xử lý nước thải xi mạ Anot bề mặt

Giá :Liên hệ
Công suất :10M3/Ngày
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Mạ Kim Loại

Tin tức

Không có dữ liệu