• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Thiết bị lọc nước thải sinh hoạt nhà máy

Thiết bị lọc nước thải sinh hoạt nhà máy

Giá :Liên hệ
Công suất :30m3/ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải sinh hoạt

Tin tức

Không có dữ liệu