• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Thiết bị làm mềm nước CTT 250- Van Tay

Thiết bị làm mềm nước CTT 250- Van Tay

Giá :5,000,000VND
Công suất :800Lh
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Canxy, van tay

Tin tức

Không có dữ liệu