• 0983144283 - 0906128215
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Thiết bị làm mềm nước CTT - Van Tay
Thiết bị làm mềm nước CTT - Van Tay

Thiết bị làm mềm nước CTT - Van Tay

Giá :5,000,000VND
Công suất :800Lh
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Canxy, van tay

Tin tức

Không có dữ liệu