• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Thiết bị lọc và xử lý nước giếng khoan gia đình CTH-C3-250

Thiết bị lọc và xử lý nước giếng khoan gia đình CTH-C3-250

Giá :11,300,000VND
Công suất :800Lh
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Kim loại nặng
Thiết bị lọc nước giếng khoan gia đình CTH-C2-200, xử lý Màu Mùi

Thiết bị lọc nước giếng khoan gia đình CTH-C2-200, xử lý Màu Mùi

Giá :6,200,000VND
Công suất :500Lh
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Kim loại nặng

Tin tức

Không có dữ liệu