• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt khu du lịch

Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt khu du lịch

Giá :Liên hệ
Công suất :10m3/ ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải sinh hoạt

Tin tức

Không có dữ liệu