• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Thiết bị xử lý nước giếng khoan gia đình CTH-C3-300

Thiết bị xử lý nước giếng khoan gia đình CTH-C3-300

Giá :17,300,000VND
Công suất :1000Lh
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Kim loại nặng
Thiết bị lọc nước giếng khoan gia đình CTH-C2-250 xử lý màu, mùi

Thiết bị lọc nước giếng khoan gia đình CTH-C2-250 xử lý màu, mùi

Giá :7,800,000VND
Công suất :800Lh
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Kim loại nặng

Tin tức