• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Các vật liệu lọc cơ bản để biến nước giếng khoan thành sinh hoạt

Các vật liệu lọc cơ bản để biến nước giếng khoan thành sinh hoạt

Giá :Liên hệ
Công suất :
Chất liệu :
Khả năng xử lý :Lọc nước giếng
-25%
Bán Than Hoạt Tính Lọc Nước Giếng Khoan

Bán Than Hoạt Tính Lọc Nước Giếng Khoan

Giá :16,000VND12,000VND
Công suất :
Chất liệu :
Khả năng xử lý :Lọc nước Giếng

Tin tức