• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Màng siêu lọc Uf, Cốc lọc và van tự động sục xả hoàn nguyên

Màng siêu lọc Uf, Cốc lọc và van tự động sục xả hoàn nguyên

Giá :820,000VND
Công suất :
Chất liệu :
Khả năng xử lý :Lọc tinh

Tin tức

Không có dữ liệu