• 0983144283 - 0906128215
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

-25%
Thiết bị xử lý nước đầu nguồn toàn nhà CTH 0844B
Thiết bị xử lý nước đầu nguồn toàn nhà CTH 0844B

Thiết bị xử lý nước đầu nguồn toàn nhà CTH 0844B

Giá :6,100,000VND4,580,000VND
Công suất :600Lh
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Kim loại nặng

Tin tức

Không có dữ liệu