• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Thiết bị xử lý nước thải cho nhà máy dược phẩm

Thiết bị xử lý nước thải cho nhà máy dược phẩm

Giá :Liên hệ
Công suất :20m3/ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải dược

Tin tức

Không có dữ liệu