• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Thiết bị xử lý nước thải chăn nuôi

Thiết bị xử lý nước thải chăn nuôi

Giá :Liên hệ
Công suất :20 M3/ngày
Chất liệu :Inox SUS304
Khả năng xử lý :Nước thải chăn nuôi

Tin tức

Không có dữ liệu