• 0983144283 - 0906128215
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

-10%
Thiết bị xử lý nước sinh hoạt đầu nguồn gia đình CTH1252B
Thiết bị xử lý nước sinh hoạt đầu nguồn gia đình CTH1252B

Thiết bị xử lý nước sinh hoạt đầu nguồn gia đình CTH1252B

Giá :9,600,000VND8,600,000VND
Công suất :1000lh-1200lh
Chất liệu :Composte
Khả năng xử lý :Kim loại nặng

Tin tức

Không có dữ liệu