• 0983144283
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Sản phẩm

Các vật liệu lọc cơ bản để biến nước giếng khoan thành sinh hoạt

Các vật liệu lọc cơ bản để biến nước giếng khoan thành sinh hoạt

Giá :Liên hệ
Công suất :
Chất liệu :
Khả năng xử lý :Lọc nước giếng
Mangan greensand (Cát Mn) vật liệu lọc nước giếng khoan tốt nhất

Mangan greensand (Cát Mn) vật liệu lọc nước giếng khoan tốt nhất

Giá :Liên hệ
Công suất :
Chất liệu :
Khả năng xử lý :Kim loại nặng

Tin tức

Không có dữ liệu