• 0983144283 - 0906128215
  • Facebook
  • Google plus
  • Youtube

Lọc, Xử lý nước giếng khoan công nghiệp công suất 40m3h

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC GIẾNG KHOAN CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT 40M3H - TƯƠNG ĐƯƠNG 600M3 NGÀY ĐÊM

Đặc điểm nước nguồn:

  1. Hàm lượng sắt lên tới 25mg/l
  2. Hàm lượng khuẩn vượt quá tiêu chuẩn bộ y tế
  3. hàm lượng asen gấp 10 lần tiêu chuẩn bộ y tế
  4. hàm lượng hữu cơ cao
  5. Bộ loc nước giếng khoan này được thi công xong trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Nước sau xử lý nước giếng khoan công nghiệp: Đạt quy chuẩn 02BYT về nước sinh hoạt.

Sau đây là hình ảnh lắp đặt bộ lọc nước giếng khoan công nghiệp tại Hưng Hà Thái Bình

 Thiết bị lọc nước giếng khoan công suất 40m3h trong giai đoạn chuyển vào công trường

Cẩu thiết bị vào vị trí cần lắp đặt

Thiết bị lọc nước giếng khoan công suất 40m3h trong giai đoạn chuyển vào công trường2

Cẩu xong các thiết bị vào vị trí - vật liệu lọc nước giếng khoan chuẩn bị được cho vào cột lọc

Thiết bị lọc nước giếng khoan công suất 40m3h trong giai đoạn chuyển vào công trường và được hoàn thiện sau 3 ngày thi công

HÌnh ảnh bộ lọc được hoàn thiện dần sau 3 ngày làm việc

Thiết bị lọc nước giếng khoan công nghiệp công suất 40m3h trong giai đoạn chuyển vào công trường và được hoàn thiện sau 4 ngày thi công

Bộ lọc nước giếng khoan công nghiệp sau 3 ngày lắp ráp

Thiết bị xử lý nước giếng khoan công nghiệp công suất 40m3h trong giai đoạn chuyển vào công trường và được hoàn thiện sau 5 ngày thi công

Bô lọc sau 5 ngày lắp ráp

Thiết bị lọc nước giếng khoan công suất 40m3h trong giai đoạn chuyển vào công trường và được hoàn thiện sau 7 ngày thi công

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước giếng khoan công nghiệp - HÒA PHÁT 2018